V našem atelieru si můžete vybrat ze širokého sortimentu dřevěných, vinylových, laminátových, PVC a dalších podlahových krytin.
RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH
Renovace podlahy ANO či NE
ÚVODEM
I velmi zašlé parkety mohou znovu vypadat jako nové. Platí to dokonce i pro podlahy staré 100 a více let. Renovované dřeveně podlahy můžeme vidět na vlastní oči při náštěvě zámků či jiných historických památek. Cena renovace je ve srovnání s cenou pořízení nové podlahy velmi nízká. Renovaci lze přitom opakovat i vícekrát. Při každém renovování přicházíme broušením pouze o vrstvu v tloušťce okolo 1 mm. Tloušťka odstraněného materiiálu závisí na stupni poškození podlahy. V ideálním případě stačí odstranit pouze starý nevzhledný lak, v opačném případě je nutno odstranit i několik mm. Obecně lze řici, že poškození parket hlubší jak 3 mm je broušením již neefektivní a v těchto případech se poškozená místa nahrazují novým materiálem. Dochází k tomu zejména při dlouhodobém působení vody, která naruší dřevěnou podlahu do značné hloubky, často skrze celou tloušťku parkety.
RENOVOVAT ANO ČI NE
Mnoho lidí si klade otázku při pohledu na starou zašlou dřevěnou podlahu, zda ma vůbec smysl podlahu renovovat.
Odpoveď není jednoznačná, vždy záleží na stupni poškození povrchu dřevěné podlahy, velikosti spár mezi jednottlivými parketami, zda se podlaha hýbe nebo vrže. Svoji roli zde má i citový vztah majitele k dané podlaze, neboť staré podlahy mají nezaměnitelný vzhled a tvar. U většiny případů lze řící, že se renovace podlahy vyplatí, jak pohledově, tak i finačně.
Mírně poškozené parkety
Jak jsme se zmínili výše, mírně poškozená podlaha se přebrousí a opět nalakuje. Většinou stačí zbrousit pouze lakovanou vrstvu: Obrus vlastního dřeva je minimální. Povrch se důkladně vysaje, popř. setře antistatickou utěrkou. Následuje lakování, popř. olejování či tvrdovosk. Při lakování lze použít tzv. vodních laků - je to dnes často používaný standard. Popřípadě je možné použít laky rozpouštědlové. Lakování probíhá většinou ve třech vrstvách, tj. základ plus 2x vrchní vrstva. Po 1. vrchní vrstvě následuje zpravidla mezibrus velkou kotoučovou bruskou s jemnou mřížkou. Je nutné dodržet délku přestávek mezi jednotlivými vrstvami doporučenou výrobcem laku. Výhodou dnešních vodních laků je, že lze kompletní postup, tj. všechny 3 vrstvy, udělat včetně mezibrusu během jednoho dne.
Silně poškozené parkety
Silně poškozené parkety se brousí vícekrát s odstupňovanou zrnitostí brusného papíru, tak aby nebyl vidět předešlý brus. Brousí se válcovou bruskou v zrnitostech brusiva 36>60>80>tmelení>100. Na okraje se používá okrajovou rotační bruska v zrnitostech 40(24)>tmelení>80. Po posledním broušení válcovou bruskou se provede jemné dobroušení velkou kotoučovou bruskou s mřížkou zrnnitosti 100-120, záleží na tvrdosti dřeva - čím tvrdší, tím jemnější zrno. Povrch se důkladně vysaje a následuje lakování viz. postup uvedený výše.
Uvedený postup je standard, který se samozřejmě může v závislosti na stupni poškození podlahy měnit.
Staré, rozeschlé, hýbající se a vrzající parkety
S těmito podlahami se většinou setkáváme při rekonstrukci starých objektů s dřevěnými stropy s tzv. záklopem, na kterém jsou na prknech přibité klasické masivní parkety – vlysy. Zde je celá řada problémů, s kterými je nutno se vypořádat:
  • Rovina podlahy – u starých podlah je velice často prostřední část podlahy níže než u krajů, což je způsobeno prohnutím nosných trámů. Zde se musí vyrovnávat podlaha pracnými a časově náročnými metodami. Zvolení nejvhodnější metody závisí na odborném posudku technika a stavu stávájící podlahy. V každém případě je nutné podlahu vyrovnat (+- 2mm/2m) a pokud se hýbe i vhodně stabilizovat.

  • Rozestouplé parkety – častý problém, zejména přibitých parket na prkenném podkladu. Zde je nutné parkety demontovat, očíslovat, očistit hrany a drážky. Poté se parkety sesadi k sobě a celoplošně nalepí na nový rovný podklad, většinou z OSB desek. Sesazením parket vznikne na jedné straně chybějící pruh, který se musí doplnit novými vhodnými parketami nebo se musí vyrobit nové, pokud tyto parkety již nejsou v prodeji. Zkušený podlahář dokáže mořením postaršit nově vsazenou část tak, že splyne s okolní plochou a nově vsazený pruh není na první pohled téměř vidět.

  • Hýbající se a vrzající parkety – tyto velmi nežádoucí vlastnosti starých podlah se odstraní lepením. Lepení zabrání pohybu parket a tím i vrzání. Pokud se parkety opět jen přibijí, počítejte s tím, že původní negativní vlastnosti se brzo objeví znovu. Parkety se přibíjejí pouze v případě, že podklad je nestabilní a přímo se počítá s jeho pružností. To plati zejména u starých podlah, kdy se parkety pokládají zpět na prkna.

  • Broušení a lakování – postup je stejný jako u výše uvedených renovací. Možná jen, že se zde z počátku používá i hrubější brusivo, opět vše závisí od stupně poškození a opotřebení podlahy.
Staré parkety pokládané do asfaltu
Častý problém hlavné u starších podlah pokládaných na panelové překlady, kde asfalt nahrazoval moderní nivelační stěrky a vyrovnával tak velké povrchové nerovností mezi jednotlivými panely. I tyto parkety lze úspěšně zrenovovat. Nejdúležitější je důkladné vyškrábání vystouplého asfaltu ze spár mezi parketami. Poté se výše popsanými metodani provede přebroušení a opětovné nalakování podlahy. Lakování se musí provést speciálními laky, které nereagují s asfaltem a nerozpouští jej.
TIPY A RADY
Obecně se doporučuje vsadit při renovaci parket na odborníky. Poškození podlahy z neznalosti může být a většinou bývá již nevratné. Při odborně a precizně provedené práci, za použití profesionálních nástrojů a kvalitních podlahových laků, bude vypadat podlaha téměř jako nová a vydrží další desítky let. Zde je nutno dodat, že životnost podlahy vždy závisí od míry zatížení. Silně zatížené podlahy vydrží několit let, mírně zatížené podlahy i několik desítek let.
CENA
Orientační cena renovace se pohybuje od 400,- Kč/m2 u mírně poškozené podlahy a múže se vyšplhat až na 1000,- Kč/m2 u silně poškozené podlahy, kdy je nutná demontáž a opětovné sesazení parket. Cena vždy závisí na stupní poškození parket a použité renovační metodě.
PRACH A NÁSLEDNÝ ÚKLID
V dnešní době se již nemusíte obávat prachu vzniklého při broušení a tím spojeného velkého a namáhavého úklidu celého bytu. Firmy zabývající se renovacemi disponují nástroji, jejichž použití znamená minimální prašnost a nepořádek. Brusky napojené na výkonné odsávání eliminují prašnost opravdu na minimum, takže úklid po renovaci je vcelku nenáročný.